MODUŁOWY PRZEWODNIK PO SZLAKACH KULTUROWYCH


BAZAOTWARTYCHZASOBÓW
ARTYŚCI ///DZIEŁA /// AKTYWIZACJA ///ROZWÓJ LOKALNY


   SZUKAJ   

    MATERIAŁY DODATKOWE

MIADZIOŁ STARY

(biał. Мядзел, ros. Мядель; obwód miński)

Klasztor Karmelitów Bosych

Ufundowany razem z kościołem przez dziedzica miasteczka, starostę zarzeckiego Antoniego Koszczyca. Skasowano go w r. 1832. Do r. 1860 internowano tu niepokorne bazylianki. Spalił się w r. 1943, a jego funkcję przejął dom dla czeladzi.

Kościół Karmelitów Bosych p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej i Św. Justyna

Murowany w l. po 1744–1754 z funduszy Antoniego Koszczyca dla złożenia otrzymanych podczas audiencji u Benedykta XIV relikwii Św. Justyna Męczennika. W l. 1765–1772 na pagórkach przy drodze do Postaw staraniem Koszczyca powstała Kalwaria złożona z 21 kaplic oraz ośmiu bram (niezachowana). Po likwidacji karmelu relikwie trafiły w r.1838 do kościoła parafialnego w Mosarzu (fund. Brzostowskich, 1792). Od r. 1839 świątynia była cerkwią prawosławną, a od r. 1866 działała przy niej parafia. W l. 1920–1949 ponownie służyła katolikom (w r. 1927 powrócili do Miadzioła karmelici). Od czasu repatriacji zakonników do Polski w r. 1949 opuszczony kościół ulegał dewastacji. Został zwrócony w r. 1989 i wyremontowany.
Budowla centralna na planie kwadratu wpisana w kubiczną bryłę należy do najoryginalniejszych przejawów barokowego klasycyzmu w architekturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i urzeczywistnia ideę martyrium. Trzy elewacje poprzedzają portyki z parami korynckich kolumn na wysokich cokołach. Ośmioboczny tambur kopuły (ozdobionej freskiem Sąd Ostateczny, zamalowanym w r. 1839) obiega wewnętrzna galeria.


Tytuł: MIADZIOŁ STARY
Opis:
Licencja: CC BY 3.0

Autor(rzy): Wojciech Boberski
Konsultacja naukowa
Recenzja :
dr. hab Andrzej Betlej
Wydawca:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencjami Creative Commons
Uznanie autorstwa- 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)
Odpowiednie licencje zostały oznaczone na poszczególnych stronach.