MODUŁOWY PRZEWODNIK PO SZLAKACH KULTUROWYCH


BAZAOTWARTYCHZASOBÓW
ARTYŚCI ///DZIEŁA /// AKTYWIZACJA ///ROZWÓJ LOKALNY


   SZUKAJ   

    MATERIAŁY DODATKOWE

ORSZA - Kolegium Jezuitów


ORSZA (biał. Орша, Ворша, ros. Орша; obwód witebski)


Kolegium Jezuitów

Założone w r. 1611 przy ujściu Orszycy do Dniepru, na placach wykupionych przez kanclerza litewskiego Lwa Sapiehę (1604), uposażone przez Zygmunta III. Po r. 1660 obradowały tu sejmiki orszańskie. Budynek kolegium ukończono w r. 1803. Po przebudowie w l. 1841–1842 mieściło się w nim więzienie miejskie, czynne do r. 1989. Przeprowadzona w l. 1993–2004 rekonstrukcja przywróciła mu kształt z w. XVIII.
Jest to budynek piętrowy, dwuskrzydłowy, z wieżą zegarową nad wejściem i wysokim szczytem od strony rzeki.

Kościół Jezuitów p.w. Św. Michała Archanioła

Murowany w l. 1741–1758 z inicjatywy rektora Stefana Gintyły SJ, zapewne według projektów Józefa Fontany, pod kierunkiem Benedykta Mösmera SJ. Konsekrowano go w r. 1768. W l. 1786–1788 kościół ozdobiono pięcioma marmoryzowanymi stiukowymi ołtarzami i dekoracją malarską. Po wygnaniu jezuitów w r. 1822 został przekazany dominikanom, a w r. 1832 oddany Cerkwi. Po odrzuceniu projektu adaptacji (1835, arch. A. Blonde) został rozebrany. Pozostały widoczne fundamenty.
Był to kościół zbudowany na planie krzyża, o prosto zamkniętym prezbiterium. Płaska, dwukondygnacyjna, dwuwieżowa fasada nie została nigdy ukończona.


Tytuł: ORSZA - Kolegium Jezuitów
Opis:
Licencja: CC BY 3.0

Autor(rzy): Wojciech Boberski
Konsultacja naukowa
Recenzja :
dr hab. Andrzej Betlej
Wydawca:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencjami Creative Commons
Uznanie autorstwa- 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)
Odpowiednie licencje zostały oznaczone na poszczególnych stronach.